Atenció al runner: 964 54 71 90 | Contacte
5k Ford Vedat Castelló
27 maig / 2018 / Vila-real
Pròxima cursa - 5k Ford Vedat Castelló
...
IV 10K Animatemps
Data :
28 febrer
Distància :
10 km
Lloc d´inici :
C/ Ermita (front al parking de la Plaça Llaurador)
Hora :
17:00

Organitzada per Animatemps c.b. , en col·laboració amb l’Il·lustríssim Ajuntament de Vila-real

Tots els participants estaran amparats per una pòlissa d’assegurança d’accidents i responsabilitat civil concertada per Animatemps c.b. Estaran exclosos els derivats d’un patiment latent, imprudència, negligència, inobservança de les lleis, etc. També quedaran exclosos els produïts per desplaçament al lloc que es desenrotlla la prova.